Koncepcja rewitalizacji dzielnicy Bronowice w LublinieProjekt zrealizowany wspólnie z architektami krajobrazu Magdą Boruch, Justyną Myśliwiec, Elizą Pudło i Pawłem Nowakiem.

Inne projekty