Projekt ogrodu w Czarnym Błocie, k. ToruniaKoncepcja A

 

Koncepcja B

 

Koncepcja C

 

Koncepcja D – autorstwa arch. kraj. Łukasza Łasisza

 

Koncepcja ostateczna

Inne projekty