Projekt wejścia do Portu Praskiego w WarszawieProjekt zrealizowany wspólnie z architektami krajobrazu Magdą Boruch i Justyną Myśliwiec.

Inne projekty