Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Bystrzycy w LublinieProjekt zrealizowany wspólnie z architektkami krajobrazu Magdą Boruch, Justyną Myśliwiec i Elizą Pudło.

Inne projekty